♜ سیــــــاه پوشان لیــان ♜

هر چرتو پرتی که دلت بخواد اینجا پیدا میشه...㋡

صفحه اصلي | عناوين مطالب | تماس با من | پروفايل | قالب وبلاگ 

یکشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٥ ساعت ۸:٤٥ ‎ب.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()

بعد سال ها

چقد بزرگ شدم....

یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٥ ساعت ٢:٢٦ ‎ق.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()

سالی که گذشتــــــ

جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳ ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()

عید تلخـــــــ

 

 عیـــــــכ تلــــــخ تریـــــــטּ ωــہ کلـᓄــہ اے شـכ برایـᓄ بعـכ

رᓅـتنت 

 عیـــــــכ כشوار تریـــــــــــــטּ روزے شـכ کـہ بایــــכ تحـــᓄـل

کنـᓄـــ 

 هـہ عیـכ ωـالگرכ نبوכنتـہ ᓄـیـᓅـهـᓄـے 

 ωـالگرכ تـᓄــا غصـہ ها 

 یـہ زᓄـانے ᓄـا هـᓄ تو عیـכا شاכ بوכیـᓄ 

 یاכش بـᓘـیر

جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳ ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()

میخواندیـــــــ

کاش میشد اینقدر که مینویسمت

میخواندی مرا

بغضم را... نوشته های پر دردم را

غصه هایم را که همه فریاد میکشند تورا

کاش میشد بفهمی مرا ...

جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳ ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()

صداتـــــ

چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳ ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()

هــــردم

(( هر دم که خیره میشوم ))

(( به عکست ))

(( زمان یک لحظه می ایستد ))

(( ومرا میبرد به همان لحظه ای که ))

(( در تو غرق شدم ))

(( انقدر حواسم وقف تو شده ))

(( که شیطنت ستارگان ))

(( و دلربایی این پرستوها ))

(( مرا به خود نمی اورد ))

(( میگویند دلتنگ نباش))

(( اخر مگر میشود ))

(( به اب گفت ))

(( خیس نباش...))


چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳ ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()

غمـــــــ

 غمـــگینم 

 غمگیـــــنتر از هرشــــــب 

 نـہ شــــــاعــرانــــہ میـᓘـواهـــــم بنــــــویـωـــــــم 

 نـــــــــہ عاشـــــᓆــــــــانـہ 

 ᓅــᓆـط با تمام وجوכم بی صـכا ᓅـریاכ میکشم


 ᓘــכایا نـᓅــωـم را بــــــگیر

جمعه ۱٧ بهمن ۱۳٩۳ ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()

تــو را

تפּ را مـלּ چِـشـґ دَر راهَــґ نَــهــ مِــثــل شِــعـر نـیـمـایـــے


َشَـبـاهـنـگـاґ و دَر مـاتـґ مـیـاלּ خوابـــ رویایــے


نـهـ دَر شـاخ تـلـاجـنـهـا نـهـ در یکـ سـایهـ ےسنگین


نـهـ بـا یِـکــ قَـلـبــ اَفــســردِهـ بـهـ زیـر چَـرخ مـینایـــےتــو را مَـלּ چـشـґ دَر راهـґ سَـحـر پـهـلوے نـیـلـوفـر


کـنار بـسـتـر شَـبــ بــو تــو هـَم از شـرق مــے آیــے


هَـمـیـشهـ بـا خودَґ هـسـتــے مـیـاלּ چـشـґ ودَر سـیـنـهـ


تــو را هـر لـحـظـهـ مــے فَـهـمـґ تـو یـکـ اِحـسـاس زیبایــے..

.

سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳ ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()

می شــــــــود

میـ شـــود کمــی بهـ یادمـ بآشـی؟...

میـ دآنــمـ {!}

کــآر دآری {!}

سرت شلــوـغ اَسـت {!}

میـ دآنــمـ دوبـآره عآشـق شــده اـی{!}

همیــن کـه فقـط لحظــه اـی بـه ذهنـت خطـور کنــد ،

یــک جآیی،..

کســی قــبـل خوآبــ ـش

                                              بــ

 یــآدت

 

ســیــگـار

 

 

دود 

میـ 

کـنـد

 

کآفیــست..


چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳ ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()

نفســ

وقتی حس میکنم جایی در این کره خاکی...

نفس میکشی و من هم از همان نفسهایت نفس میکشم...

ارزو میکنم فقط باشی...

برای زنده بودنم همین کافیست...

چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳ ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()

نپرســــــ

 

 

نپرس چرا سیگار میکشی
 
بپرس چی میکشی که انقدر سیگار میکشی!!!
 

 

سه‌شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۳ ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()

پیشتــــــــــ

بٌــــعُضٌی وُقٌتٌــــا وُاقٌـــــــــــــــــــــــعُـــﺂ نُمُیـכوُنُی

 چٌـــــــــرٌُا כارٌُی

 گٌرٌُیهُ مُیکُنُـــــــی . . . نُمُــــــــیـכوُنُی چٌرٌُا  כلٌـتٌ گٌـــرٌُفٌتٌهُ . . .

نُمُیـכوُنُــــــی چٌــــــیکُارٌُ کُنُی . . . ازٌ هُمُــــــهُ بٌـכتٌ مُیاـכ . . .

 כوُسٌ  כارٌُی  כاכ بٌزٌنُــــــی . . . کُمُکُ بٌخٌــــــــوُای . . . تٌوُ

 اوُنُ

  لٌـــحٌظٌاتٌ فٌقٌطٌ مُیتٌوُنُی بٌگٌی . . . خٌـכایـــــا خٌوُ כتٌ

 כرٌُسٌتٌـشُ کُن

خُِِِِِِِِودت کِه میدونَی چّقد داغّوُنم

 چِِِیز زیادیَ همّ ازت نمی خوامُُ فقط یهِِ چیزّّ

  بزارُُِِِ بیّّام پیشت >>>>

سه‌شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۳ ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()

نبودنم برای تو بــــــــود

رفته بودم یه جای نزدیــــــــــــــــک

نزدیک نزدیک به خــــــــــــــــــــــــــــــــدا

که آروم باهاش دردو دل کنـــــــــــــــــــــــــــم

از تو گفــــــــــــــــــتم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراش

ســـــــــــر جونم باهاش مـــــــــــــــــــــــــعامله کـــــــردم

معامــــــــــــــله برای تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

برای لبخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت از ته دل

برای قلــــــ ـــــــــــًٌٍََََََََُُُُُِِّّّــــــــبت پر از شوق

برای وجـــــــــــــودت پر از امید

برای بودنت حتی ....حتی دور از من

فقط از تــــــــــو واسش گفــــــــــــــــــــــتم

تو باورم کن .....تویی که یه ذره هم دوسم نداشتی

سه‌شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۳ ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()

فقط یک چیز

 بگوبه جهنم که قلبم می شکند

  بگو بروم بمیرم

بگو مهم نیست کجای قصه نفسم می گیرد

 فقط یک چیز:

 یادت نرود هوا که سرد شد شال گردنت را بیاندازی

همیشه هوای عشقم را داشته باشی یه وقت مریض نشه

همیشه احتیاط کنی که  طوریت نشه

همیشه باید حالت خوب باشه


 

دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳ ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ توسط ✘دختر دریـــــا✘ نظرات ()